Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje ogólne

Czcionka:

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Sulęcinie mieści się w budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 71.tel. 95 755 27 86
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Sulęcinie został utworzony jako jednostka budżetowa Gminy Sulęcin na podstawie uchwały nr XVII/95/95 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 sierpnia 1995 r.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. Środowiskowy Dom Samopomocy został włączony  w struktury organizacyjne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie na podstawie uchwały nr XXV/209/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Sulęcin.

Od 2004r. Środowiskowy Dom Samopomocy działa  w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie na podstawie:

  • Uchwały nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie

(opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 46, poz. 810 w 2004 r.)

  • Zarządzenia Nr  OA.0050.46.2016 Burmistrza Sulęcina z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
  • Zarządzenie nr OA.0050.73.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

 

 W ramach pomocy rodzinie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się w budynku przy ul. Żeromskiego 71.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku  w dni robocze od 7.00 – 15.00 .

Przeznaczony jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym :

a) osób przewlekle psychicznie chorych,

b) osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

c) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;

 

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny