Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czcionka:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulęcinie został powołany Zarządzeniem Burmistrza Sulęcina z dnia 05.07.2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie,

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie,

• Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie,

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

• szkół podstawowych z terenu gminy Sulęcin,

• Gimnazjum w Sulęcinie,

• szkół ponadgimnazjalnych,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie,

• Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie,

• Sądowej Służby Kuratorskiej w Sulęcinie,

• Stowarzyszenia „alternaTYw@”, zajmującego się działaniami profilaktycznymi na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (specjalista terapii uzależnień). Łącznie 16 osób.

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

www.niebieskalinia.pl

Jeśli jesteś uwikłany/a w przemoc domową, tutaj szukaj pomocy:

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. E. Plater 14 69-200 Sulęcin tel. 95 755 2052

    zaprasza w dni robocze w godzinach 700 - 1500 , gkrpa@wp.pl

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Plater 14 69-200 Sulęcin tel. 95 755 2082

   zaprasza w dni robocze w godzinach 700 - 1500 , opssulecin@interia.pl

3. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin ul. Moniuszki 1 69-200 Sulęcin SOK, I p.

   terapeuta uzależnień zaprasza w czwartki w godz. 1500 – 1800 

4. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (narkotyki, hazard, internet, przemoc) ul. Kilińskiego 9A 69-200 Sulęcin TPSA I p.

   specjalista terapii uzależnień zaprasza w poniedziałki w godz. 1500-1800 , wtorki w godz, 1600-1800 tel 502 765 332,  i.derewlana@wp.pl

5. Komenda Powiatowa Policji ul. Szpitalna 4 69-200 Sulęcin tel. 997 95 755 0611 kppsulecin.rzecznik@lubuska.policja.gov.pl sulecin.lubuska.policja.gov.pl

6. Prokuratura Rejonowa Plac Kościelny 1 69-200 Sulęcin tel. 95 755 4886 www.prokuratura-gorzow.pl.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Szpitalna 9 69-200 Sulęcin tel. 95 755 07 43 dni robocze, 509 102 204 całodobowy pcpr_sulecin@wp.pl

8. Sąd Rejonowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Kościuszki 30 69-200 Sulęcin tel.95 755 0762 dni robocze kuratorzy.srsulecin@poczta.fm

9. Porania Psychologiczno-Pedagogiczna ul. E. Plater 1 69-200 Sulęcin tel.95 755 4485,  poradniappsulecin@poczta.fm www.poradniasulecin.pl

10.Stowarzyszenie „alternatyw@” ul. M. Skłodowskiej 69-200 Sulęcin tel. 502 765 332,  alternatywasulecin@wp.pl www.alternatywa-sulecin.yoyo.pl

11. Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Witosa 4 69-200 Sulęcin pokój 135 tel. 95 755 2431 w. 677 pon.1200-1600 pt. 1000-1700 zozsul@mp.pl

12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Okrzei 39 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 721 41 60 całodobowy interwencja@sow.com.pl www.sow.com.pl

Przemoc rani... zmień swoje życie

Utworzono dnia 08.09.2016, 10:41

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny